50+ Mẫu Vải Áo Dài In Thái Tuấn Chính Hãng Giá Tốt Đẹp Nhất 2023 – Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Tuấn

Vải Áo dài Hoa Văn In

Sắp xếp theo:
ASBR533219FMB Vải In Bông Đều Nhiều Màu
649,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR533MCAB219DFMBKAHZA

Mô tả:  Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.- Quy cách: Khổ 1m50 (±2)- Quy cách: 1m1- Hoa văn chuyên biệt.- Tính năng kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe(*) Lưu ý: Do chế độ hiển thị màn hình của các thiết bị khác nhau nên đôi khi màu sắc có thể...

ASBR533236H1Y Vải In Bông Đều Kháng Khuẩn Họa Tiết Xanh
354,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR533MCAK236DH1YHALZA

Mô tả:  Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.- Quy cách: Khổ 1m50 (±2)- Quy cách: 1m1- Hoa văn chuyên biệt.- Tính năng kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và...

ASBR686015FS8 Vải In Hoa Văn Đều Cao Cấp Xám Ghi
274,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR686MAAD015TFS8HUHZA

Mô tả: - Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 1m1.- Hoa văn đều.- Tính năng kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và vị...

ASBR533238GH3 Vải Áo Dài In Hoa Văn Khổ 1m50 x 2m1
664,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR533MCAK238DGH3IAAZA

Mô tả: - Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m1.- Hoa văn chuyên biệt.- Tính năng kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và...

ASBR533308FM4 Vải In Bông Đều Kháng Khuẩn Họa Tiết Màu Cam
649,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR533MCAD308DFM4KUHZA

Mô tả:  Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.- Quy cách: Khổ 1m50 (±2)- Hoa văn chuyên biệt.- Tính năng kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe(*) Lưu ý: Do chế độ hiển thị màn hình của các thiết bị khác nhau nên đôi khi màu sắc có thể khác đôi chút...

ASBR533ETE Vải Áo Dài In Họa Tiết Kháng Khuẩn Nhiều Màu Khổ 1m50 x 2m1
664,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR533039TETE

Mô tả: - Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m1.- Hoa văn chuyên biệt.- Tính năng kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và...

ASBR533402FMG Vải In Bông Đều Kháng Khuẩn Màu Vàng
632,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR533MCAA402TFMGIAHZA

Mô tả:  Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.- Quy cách: Khổ 1m50 (±2)- Hoa văn chuyên biệt.- Tính năng kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe(*) Lưu ý: Do chế độ hiển thị màn hình của các thiết bị khác nhau nên đôi khi màu sắc có thể khác đôi chút...

ASBR533035GGZ Vải Áo Dài In Hoa Văn Khổ 1m50 x 2m1
664,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR533MCAK035DGGZKAAZA

Mô tả: - Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m1.- Hoa văn chuyên biệt.- Tính năng kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và...

ASBR533078GRE Vải Áo Dài In Hoa Văn Kháng Khuẩn Khổ 1m50 x Dài 2m1
664,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR533MCAI078DGREHAEZA

Mô tả: - Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m1.- Hoa văn chuyên biệt.- Tính năng kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và...

ASBR533308H1X Vải In Bông Đều Kháng Khuẩn Họa Tiết Đỏ Cam Khổ 1m50 x 2m1
325,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR533MCAL308DH1XHUHZA

Mô tả:  Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.- Quy cách: Khổ 1m50 (±2)- Quy cách: 1m1- Hoa văn chuyên biệt.- Tính năng kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và...

ASBR533203G5M Vải Áo Dài In Kháng Khuẩn Khổ 1m50 x Dài 2m1
664,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR533MCAD203DG5MKAAZA

Mô tả: - Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m1.- Hoa văn chuyên biệt.- Tính năng kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và...

ASBR533241H1S Vải In Bông Đều Kháng Khuẩn Họa Tiết Đỏ Hồng Khổ 1m50
590,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR533MCAL241TH1SHAHZA

Mô tả:  Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.- Quy cách: Khổ 1m50 (±2)- Hoa văn chuyên biệt.- Tính năng kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và vị trí họa...

ASBR686031FRX Vải In Hoa Văn Đều Cao Cấp Hồng Đỏ
274,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR686MAAD031TFRXHULZA

Mô tả: - Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 1m1.- Hoa văn đều.- Tính năng kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và vị...

ASBR533023GGY Vải Áo Dài In Hoa Văn Khổ 1m50 x Dài 2m1
664,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR533MCAK023DGGYKAAZA

Mô tả: - Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m1.- Hoa văn chuyên biệt.- Tính năng kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và...

ASBR533083H1S Vải In Bông Đều Kháng Khuẩn Màu Xanh Họa Tiết
325,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR533MCAK083TH1SHAHZA

Mô tả:  Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.- Quy cách: Khổ 1m50 (±2)- Quy cách: 1m1- Hoa văn chuyên biệt.- Tính năng kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và...

ASBR533202IBE Vải In Sắc Phương Nam Thái Tuấn Hoa Văn Màu Vàng Khổ 1m50 Dài 2m1
664,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR533MCAX202DIBEIAAZA

Mô tả: - Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m1.- Hoa văn chuyên biệt.- Tính năng kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và...

ASBR533006FM7 Vải In Họa Tiết Hoa Lá Kháng Khuẩn Khổ 1m50 x 2m1
325,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR533MCAB006DFM7IUHZA

Mô tả:  Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.- Quy cách: Khổ 1m50 (±2)- Quy cách: 1m1- Hoa văn chuyên biệt.- Tính năng kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe(*) Lưu ý: Do chế độ hiển thị màn hình của các thiết bị khác nhau nên đôi khi màu sắc có thể...

ASBR533309GRE Vải Áo Dài In Hoa Văn Kháng Khuẩn Khổ 1m50 x Dài 2m1
664,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR533MCAK309DGREKAEZA

Mô tả: - Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m1.- Hoa văn chuyên biệt.- Tính năng kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và...

ASBR533311G6Q Vải Áo Dài In Hoa Văn Khổ 1m50 x Dài 2m1
664,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR533MCAJ311DG6QKAEZA

Mô tả: - Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m1.- Hoa văn chuyên biệt.- Tính năng kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và...

ASBR533042GGZ Vải Áo Dài In Hoa Văn Khổ 1m50 x 2m1
664,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR533MCAK042DGGZKAAZA

Mô tả: - Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m1.- Hoa văn chuyên biệt.- Tính năng kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và...

Giỏ Hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn