Happy day 23/4/2024 – Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Tuấn

Happy day 23/4/2024

Sắp xếp theo:
EADN001015 Vải Gấm Hoa Nhiên Co Giãn Màu Xanh Khổ 1m15 Dài 1m1
194,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: EADN001HAAA015CZZZMAHZA

Mô tả: - Chất liệu: Gấm Hoa Nhiên Co Giãn- Quy cách: Khổ 1m15±2, Dài 1,1 Mét- Hoa Văn chuyên biệt- Công nghệ:  Dệt Jacquard(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và vị trí họa tiết, khách...

DZGN001002 Gấm Họa Tiết Màu Vàng Khổ 1m15 Dài 1m1
196,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: DZGN001ZAAA002CZZZMALZA

Mô tả: - Chất liệu: Gấm họa tiết co giãn- Quy cách: Khổ 1m15±2, Dài 1,1 Mét- Hoa Văn chuyên biệt- Công nghệ:  Dệt Jacquard(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và vị trí họa tiết, khách...

DZHN001041 Vải Gấm An Phúc Màu Đỏ Khổ 1m15
218,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: DZHN001DAAA041CZZZCALZA

Mô tả: - Chất liệu: Gấm An Phúc Co Giãn- Quy cách: Khổ 1m15±2, Dài 1,1 Mét- Hoa Văn chuyên biệt- Công nghệ:  Dệt Jacquard(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và vị trí họa tiết, khách...

DZKN001 Vải Gấm Hoa Co Giãn Có Họa Tiết Nhiều Màu Khổ 1m15
218,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: DZKN001ZAAA043CZZZCALZA

Mô tả: - Chất liệu: Vải Gấm Hoa- Quy cách: Khổ 1m15±2, Dài 1,1 Mét- Hoa Văn Hoa Lá(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và vị trí họa tiết, khách hàng có thể linh động thay...

DZHN001202 Vải Gấm An Phúc Màu Vàng Khổ 1m15 Dài 1m2
238,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: DZHN001TAAA202CZZZUALZA

Mô tả: - Chất liệu: Gấm An Phúc Co Giãn- Quy cách: Khổ 1m15±2, Dài 1,2 Mét- Hoa Văn chuyên biệt- Công nghệ:  Dệt Jacquard(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và vị trí họa tiết, khách hàng...

DWRN002202 Gấm Diệp Châu Màu Vàng Khổ 1m15
218,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: DWRN002DBAA202CZZZMAHZA

Mô tả: - Chất liệu: Gấm diệp châu co giãn- Quy cách: Khổ 1m15±2, Dài 1m1- Hoa Văn đều- Công nghệ:  Dệt Jacquard(*) Lưu ý: Do chế độ hiển thị màn hình của các thiết bị khác nhau nên đôi khi màu sắc có thể khác đôi chút so với sản phẩm...

EADN001079 Vải Gấm Hoa Nhiên Co Giãn Màu Trắng Khổ 1m15 Dài 1m1
194,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: EADN001HAAA079CZZZWAHZA

Mô tả: - Chất liệu: Gấm Hoa Nhiên Co Giãn- Quy cách: Khổ 1m15±2, Dài 1,1 Mét- Hoa Văn chuyên biệt- Công nghệ:  Dệt Jacquard(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và vị trí họa tiết, khách...

DZXN001069 Vải Gấm Thiên Vân Co Giãn Có Họa Tiết Màu Vàng Úa Khổ 1m15
416,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: DZXN001BAAA069CZZZUAHZA

Mô tả: - Chất liệu: Gấm Thiên Vân- Quy cách: Khổ 1m15±2, Dài 1,1 Mét- Hoa Văn Hoa Lá(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và vị trí họa tiết, khách hàng có thể linh động thay...

DYJL001036 Vải Gấm Thiên Phúc Co Giãn Màu Xanh Khổ 1m50
977,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: DYJL001QAAA036CZZZUAHZA

Mô tả: - Chất liệu: Gấm Thiên Phúc Co Giãn- Quy cách: Khổ 1m50±2, Dài 1,1 Mét- Hoa Văn chuyên biệt- Công nghệ:  Dệt Jacquard(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và vị trí họa tiết, khách...

DZHN001020 Vải Gấm An Phúc Màu Trắng Khổ 1m15 Dài 1m1
297,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: DZHN001TAAA020CZZZMALZA

Mô tả: - Chất liệu: Gấm An Phúc Co Giãn- Quy cách: Khổ 1m15±2, Dài 1,1 Mét- Hoa Văn chuyên biệt- Công nghệ:  Dệt Jacquard(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và vị trí họa tiết, khách...

DZGN001031 Gấm Họa Tiết Màu Mận Khổ 1m15 Dài 1m1
196,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: DZGN001DAAA031CZZZCALZA

Mô tả: - Chất liệu: Gấm họa tiết co giãn- Quy cách: Khổ 1m15±2, Dài 1,1 Mét- Hoa Văn chuyên biệt- Công nghệ:  Dệt Jacquard(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và vị trí họa tiết, khách...

DZIN001020 Vải Gấm Họa Tiết Alphabet Màu Trắng Khổ 1m15 Dài 1m1
207,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: DZIN001DAAA020CZZZMALZA

Mô tả: - Chất liệu: Gấm Alphabet co giãn- Quy cách: Khổ 1m15±2, Dài 1,1 Mét- Hoa Văn chuyên biệt- Công nghệ:  Dệt Jacquard(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và vị trí họa tiết, khách hàng...

DYJL001042 Vải Gấm Thiên Phúc Co Giãn Màu Xanh Ngọc Khổ 1m50
977,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: DYJL001QAAA042CZZZMAHZA

Mô tả: - Chất liệu: Gấm Thiên Phúc Co Giãn- Quy cách: Khổ 1m50±2, Dài 1,1 Mét- Hoa Văn chuyên biệt- Công nghệ:  Dệt Jacquard(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và vị trí họa tiết, khách...

DVNN002 Vải Gấm Ngọc Vân Co Giãn Khổ 1m15
317,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: DVNN002DBAA210CZZZMALZA

Mô tả: - Chất liệu: Gấm ngọc vân co giãn- Quy cách: Khổ 1m15±2, Dài 1,1 Mét- Hoa Văn chuyên biệt- Công nghệ:  Dệt Jacquard(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và vị trí họa tiết,...

DZXN001043 Vải Gấm Thiên Vân Co Giãn Có Họa Tiết Màu Cam Khổ 1m15 Dài 1m1
208,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: DZXN001BAAA043CZZZCAHZA

Mô tả: - Chất liệu: Gấm Thiên Vân- Quy cách: Khổ 1m15±2, Dài 1,1 Mét- Hoa Văn Hoa Lá(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và vị trí họa tiết, khách hàng có thể linh động thay...

DYJL001041 Vải Gấm Thiên Phúc Co Giãn Màu Đỏ Khổ 1m50
977,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: DYJL001QAAA041CZZZCAHZA

Mô tả: - Chất liệu: Gấm Thiên Phúc Co Giãn- Quy cách: Khổ 1m50±2, Dài 1,1 Mét- Hoa Văn chuyên biệt- Công nghệ:  Dệt Jacquard(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và vị trí họa tiết, khách...

EBQN001078 Vải Hoa Co Giãn Màu Vàng Khổ 1m15 Dài 1m1
227,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: EBQN001ZAAA078CZZZCAHZA

Mô tả: - Chất liệu: Gấm Co Giãn- Quy cách: Khổ 1m15±2, Dài 1,1 Mét- Hoa Văn chuyên biệt- Công nghệ:  Dệt Jacquard(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và vị trí họa tiết, khách hàng có...

DYTN001006 Gấm Họa Tiết 3D Màu Hồng Nhạt Khổ 1m15 Dài 1m1
218,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: DYTN001ZAAA006CZZZMALZA

Mô tả: - Chất liệu: Gấm họa tiết co giãn- Quy cách: Khổ 1m15±2, Dài 1,1 Mét- Hoa Văn chuyên biệt- Công nghệ:  Dệt Jacquard(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và vị trí họa tiết, khách...

EBSN001002 Vải Gấm Hoa Văn Co Giãn Màu Vàng Khổ 1m15
219,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: EBSN001DAAA002CZZZMALZA

Mô tả: - Chất liệu: Gấm Hoa Văn Co Giãn- Quy cách: Khổ 1m15±2, Dài 1,1 Mét- Hoa Văn chuyên biệt- Công nghệ:  Dệt Jacquard(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và vị trí họa tiết,...

DRIN015339 Vải Gấm Tằm Phương Nam Màu Vàng Co Giãn Khổ 1m15 Dài 1m1
218,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: DRIN015ZCAA339CZZZMAHZA

Mô tả: - Chất liệu: Vải Gấm Tằm Phương Nam Co Giãn- Quy cách: Khổ 1m15±2, Dài 1,1 Mét- Hoa Văn chuyên biệt- Công nghệ:  Dệt Jacquard(*) Lưu ý:- Sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo cách cắt may và vị trí...

Giỏ Hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn