Vải In Hoa Văn Mới 2024 – Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Tuấn

Vải In Hoa Văn Mới 2024

Sắp xếp theo:
ASBR198223FBB Vải In Hoa Văn Hoa Lá Màu Cam 1m5 x 2m
216,000₫ 240,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR198MDAG223TFBBKUHZA

Mô tả: Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.Quy cách: Khổ 1m50 (±2)Quy cách: 2 MétHoa văn chuyên biệt.(*) Lưu ý: Do chế độ hiển thị màn hình của các thiết bị khác nhau nên đôi khi màu sắc có thể khác đôi chút so với sản phẩm thực tế.  

ASBR198230F4G Vải In Hoa Văn Hoa Lá 1m5 x 2m
531,000₫ 590,000₫ -10%

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR198MMAA230DF4GKUHZA

Mô tả: Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.Quy cách: Khổ 1m50 (±2)Quy cách: 2 MétHoa văn chuyên biệt.(*) Lưu ý: Do chế độ hiển thị màn hình của các thiết bị khác nhau nên đôi khi màu sắc có thể khác đôi chút so với sản phẩm thực tế.  

ASBR198013FBA Vải In Hoa Văn Màu Xanh Khổ 1m5 x 2m
216,000₫ 240,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR198MMAB013TFBAKULZA

Mô tả: Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.Quy cách: Khổ 1m50 (±2)Quy cách: 2 MétHoa văn chuyên biệt.(*) Lưu ý: Do chế độ hiển thị màn hình của các thiết bị khác nhau nên đôi khi màu sắc có thể khác đôi chút so với sản phẩm thực tế.  

ASBR198257F4F Vải In Hoa Văn Màu Xanh Nhạt 1m5 x 2m
216,000₫ 240,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR198MDAH257TF4FKULZA

Mô tả: Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.Quy cách: Khổ 1m50 (±2)Quy cách: 2 MétHoa văn chuyên biệt.(*) Lưu ý: Do chế độ hiển thị màn hình của các thiết bị khác nhau nên đôi khi màu ắc có thể khác đôi chút so với sản phẩm thực tế.  

ASBR198515F3S Vải In Hoa Văn Hoa Lá Màu Trắng Hoa Xanh 1m5 x 2m
216,000₫ 240,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR198MMAB515DF3SIULZA

Mô tả: Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.Quy cách: Khổ 1m50 (±2)Quy cách: 2 MétHoa văn chuyên biệt.(*) Lưu ý: Do chế độ hiển thị màn hình của các thiết bị khác nhau nên đôi khi màu sắc có thể khác đôi chút so với sản phẩm thực tế.  

ASBR198101ELZ Vải In Hoa Văn Hoa Lá Màu Trắng Hoa Xanh 1m5 x 2m
216,000₫ 240,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR198MMAA101DELZIUHZA

Mô tả: Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.Quy cách: Khổ 1m50 (±2)Quy cách: 2 MétHoa văn chuyên biệt.(*) Lưu ý: Do chế độ hiển thị màn hình của các thiết bị khác nhau nên đôi khi màu sắc có thể khác đôi chút so với sản phẩm thực tế. 

ASBR198315B66 Vải In Hoa Văn Hoa Lá Màu Xanh Khổ 1m5 x 2m
216,000₫ 240,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR198MAAB315DB66KAHZA

Mô tả: Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.Quy cách: Khổ 1m50 (±2)Quy cách: 2 MétHoa văn chuyên biệt.(*) Lưu ý: Do chế độ hiển thị màn hình của các thiết bị khác nhau nên đôi khi màu sắc có thể khác đôi chút so với sản phẩm thực tế.   

ASBR198215FBA Vải In Hoa Văn Hoa Lá Màu Tím Trầm 1m5 x 2m
216,000₫ 240,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR198MMAB215TFBAKULZA

Mô tả: Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.Quy cách: Khổ 1m50 (±2)Quy cách: 2 MétHoa văn chuyên biệt.(*) Lưu ý: Do chế độ hiển thị màn hình của các thiết bị khác nhau nên đôi khi màu sắc có thể khác đôi chút so với sản phẩm thực tế. 

ASBR198013EQE Vải In Hoa Văn Màu Xanh Khổ 1m5 x 2m
216,000₫ 240,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR198MMAA013TEQEKUHZA

Mô tả: Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.Quy cách: Khổ 1m50 (±2)Quy cách: 2 MétHoa văn chuyên biệt.(*) Lưu ý: Do chế độ hiển thị màn hình của các thiết bị khác nhau nên đôi khi màu sắc có thể khác đôi chút so với sản phẩm thực tế.  

ASBR198315FBB Vải In Hoa Văn Hoa Lá Màu Xám Ánh Tím 1m5 x 2m
216,000₫ 240,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR198MDAG315TFBBKUHZA

Mô tả: Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.Quy cách: Khổ 1m50 (±2)Quy cách: 2 MétHoa văn chuyên biệt.(*) Lưu ý: Do chế độ hiển thị màn hình của các thiết bị khác nhau nên đôi khi màu sắc có thể khác đôi chút so với sản phẩm thực tế.  

ASBR198557F4G Vải In Hoa Văn Hoa Lá 1m5 x 2m
531,000₫ 590,000₫ -10%

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR198MMAA557DF4GKUHZA

Mô tả: Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.Quy cách: Khổ 1m50 (±2)Quy cách: 2 MétHoa văn chuyên biệt.(*) Lưu ý: Do chế độ hiển thị màn hình của các thiết bị khác nhau nên đôi khi màu sắc có thể khác đôi chút so với sản phẩm thực tế.  

ASBR198019B66 Vải In Hoa Văn Màu Trắng Khổ 1m5 x 2m
216,000₫ 240,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR198MAAB019DB66KAHZA

Mô tả: Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.Quy cách: Khổ 1m50 (±2)Quy cách: 2 MétHoa văn chuyên biệt.(*) Lưu ý: Do chế độ hiển thị màn hình của các thiết bị khác nhau nên đôi khi màu sắc có thể khác đôi chút so với sản phẩm thực tế.  

ASBR198044F4G Vải In Hoa Văn Hoa Lá Màu Xanh 1m5 x 2m
531,000₫ 590,000₫ -10%

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR198MDAD044DF4GKUHZA

Mô tả: Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.Quy cách: Khổ 1m50 (±2)Quy cách: 2 MétHoa văn chuyên biệt.(*) Lưu ý: Do chế độ hiển thị màn hình của các thiết bị khác nhau nên đôi khi màu sắc có thể khác đôi chút so với sản phẩm thực tế. 

ASBR198011EQE Vải In Hoa Văn Hoa Lá Khổ 1m5 x 2m
216,000₫ 240,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR198MMAA011TEQEKUHZA

Mô tả: Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.Quy cách: Khổ 1m50 (±2)Quy cách: 2 MétHoa văn chuyên biệt.(*) Lưu ý: Do chế độ hiển thị màn hình của các thiết bị khác nhau nên đôi khi màu sắc có thể khác đôi chút so với sản phẩm thực tế.  

ASBR198341FBA Vải In Hoa Văn Màu Xanh Xám Ánh 1m5 x 2m
216,000₫ 240,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR198MDAD341DFBAKULZA

Mô tả: Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.Quy cách: Khổ 1m50 (±2)Quy cách: 2 MétHoa văn chuyên biệt.(*) Lưu ý: Do chế độ hiển thị màn hình của các thiết bị khác nhau nên đôi khi màu ắc có thể khác đôi chút so với sản phẩm thực tế.  

ASBR198207EM5 Vải In Hoa Văn Hoa Lá Màu Cam Trầm 1m5 x 2m
216,000₫ 240,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR198MAEE207DEM5HUHZA

Mô tả: Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.Quy cách: Khổ 1m50 (±2)Quy cách: 2 MétHoa văn chuyên biệt.(*) Lưu ý: Do chế độ hiển thị màn hình của các thiết bị khác nhau nên đôi khi màu sắc có thể khác đôi chút so với sản phẩm thực tế. 

ASBR198023EQE Vải In Hoa Văn Màu Hồng Khổ 1m5 x 2m
216,000₫ 240,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR198MMAA023TEQEKUHZA

Mô tả: Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.Quy cách: Khổ 1m50 (±2)Quy cách: 2 MétHoa văn chuyên biệt.(*) Lưu ý: Do chế độ hiển thị màn hình của các thiết bị khác nhau nên đôi khi màu sắc có thể khác đôi chút so với sản phẩm thực tế.  

ASBR198019EMA Vải In Hoa Văn Màu Xanh Ánh Tím Khổ 1m5 x 2m
216,000₫ 240,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR198MDAA019DEMAHUHZA

Mô tả: Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.Quy cách: Khổ 1m50 (±2)Quy cách: 2 MétHoa văn chuyên biệt.(*) Lưu ý: Do chế độ hiển thị màn hình của các thiết bị khác nhau nên đôi khi màu sắc có thể khác đôi chút so với sản phẩm thực tế.   

ASBR198657B66 Vải In Hoa Văn Hoa Lá Màu Xanh Khổ 1m5 x 2m
216,000₫ 240,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR198MAAB657DB66KAHZA

Mô tả: Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.Quy cách: Khổ 1m50 (±2)Quy cách: 2 MétHoa văn chuyên biệt.(*) Lưu ý: Do chế độ hiển thị màn hình của các thiết bị khác nhau nên đôi khi màu sắc có thể khác đôi chút so với sản phẩm thực tế.   

ASBR198702EM5 Vải In Hoa Văn Hoa Lá Màu Hồng Sọc 1m5 x 2m
216,000₫ 240,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBR198MMAB702DEM5HUHZA

Mô tả: Chất liệu: Lụa nhân tạo co giãn.Quy cách: Khổ 1m50 (±2)Quy cách: 2 MétHoa văn chuyên biệt.(*) Lưu ý: Do chế độ hiển thị màn hình của các thiết bị khác nhau nên đôi khi màu ắc có thể khác đôi chút so với sản phẩm thực tế.  

Giỏ Hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn